Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Få med deg Enovatilskuddet når du pusser opp.

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Ta kontakt med oss om noe er uklart.

05.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Bygningsfysikkdag 2017

For trettende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. "Nullutslippsbygg" og bygningsintegrert solenergi gjør sitt inntog.

11.12.2017

 

Med egen nærvarmesentral på Byåsen i Trondheim

I disse dager ferdigstilles en ny bolig på Byåsen i Trondheim med egen "nærvarmesentral" og et oppvarmingsbehov som slett ikke er til å bli skremt av. Les mer:

12.10.2017

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Etterisolering av eldre mur og teglsteinsbygg kan være utfordrende , men det finnes alltid en løsning.

Innvendig etterisolering av mur yttervegger har vært ansett som et risikabelt tiltak som nærmest har blitt frarådet. Men for å oppgradere eldre murvegger der man ønsker å bevare fasadene av estetisk eller kulturhistoriske hensyn, er isolering fra innsiden den eneste løsningen. Hvis de riktige forutsetningene er på plass, kan innvendig etterisolering av murbygninger gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Les mer..

15.08.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

26.06.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer:

11.05.2017

 

Hvor mye koster en tetthetskontroll ?

Dette er et spørsmål vi av og til får. Og svaret er : Det kommer alt an på hva kontrollen innebærer. Les mer:

16.02.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Egenprodusert solenergi på avd. Fosen.

September 2015 ble et «småskala» PV solenergianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Stadsbygd, Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter og leverer timevis 220V overskuddskraft til nett. Her kan vi løpende følge med anleggets operative drift, produksjon av energi, effekt, foruten kvaliteten på spenning og frekvens . Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med fornybar solenergi.

16.01.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Om oss

Enøkplan as er et Midt-Norsk konsulentfirma med stort fagnettverk i inn og utland. Vi utfører kvalifisert rådgiving og kontrolloppdrag innen bygg og anlegg over hele landet.Etikk
Enøkplan as har utviklet et sett av etiske retningslinjer som vi ønsker å etterleve.

Enøkplan as tar avstand fra «sosial dumping», og har nulltoleranse overfor korrupsjon og «svart arbeid».

Vårt styringssystem sikrer at selskapets aktiviteter er i tråd med våre retningslinjer og prosedyrer.


Miljøansvar

Enøkplan as tar miljøansvar i praksis:

Som en aktør og samarbeidspartner for en bærekraftig framtid , har Enøkplan til en hver tid høyt fokus på miljøansvar ovenfor alle oppdragsgivere og for samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling, minimaliserer vi kontinuerlig vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte. Dette gjøres utifra vår stadfestede handlingsplan.

Enøkplan skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, enten internt i bedriften eller i vårt nære fagnettverk.

Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og i lovverket gjennom vårt internkontrollsystem. Vår ambisjon er å ligge i forkant med vår miljøsatsing og tar ansvar for kommende generasjoner.


Miljømål

Enøkplan as har utarbeidet klare miljømål. Disse målene revideres og justeres jevnlig gjennom vårt interne kontrollsystem.

Enøkplan`s miljømål er:


  • Gjennomføre transport med 0-utslipp, i den grad dette lar seg gjøre under våre rådende forhold. Eller gjennomføre transport med lavest mulig utslipp av klimagass.

  • Effektiv og varsom bruk av ressurser (energi, vann, materialer).

  • Fokus på energieffektive og miljøvennlige bygninger.

  • Redusere transport av materialer; prioritere lokale råvarer.

  • Redusere total mengde av avfall ved effektiv planlegging og effektiv bruk.

  • Kontinuerlig reduksjon av bruk og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

  • Minimalisere papirbruk eller etterstrebe papirløs kommunikasjon og dokumentasjon.

Bevissthet og kompetanse
Enøkplan innehar kunnskap og kompetanse innen miljøkunnskap og miljøledelse som oppdateres regelmessig gjennom kompetansgivende etterutdanning innen HMS og miljø.

Enøkplan as oppfordrer til bevissthet rundt transport og disponerer selv el-biler (Trondheim Bilkollektiv) som benyttes i Trondheimregionen. Vi utnytter også kollektivtilbudene.


Levert av