Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Få med deg Enovatilskuddet når du pusser opp.

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Ta kontakt med oss om noe er uklart.

05.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Bygningsfysikkdag 2017

For trettende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. "Nullutslippsbygg" og bygningsintegrert solenergi gjør sitt inntog.

11.12.2017

 

Med egen nærvarmesentral på Byåsen i Trondheim

I disse dager ferdigstilles en ny bolig på Byåsen i Trondheim med egen "nærvarmesentral" og et oppvarmingsbehov som slett ikke er til å bli skremt av. Les mer:

12.10.2017

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Etterisolering av eldre mur og teglsteinsbygg kan være utfordrende , men det finnes alltid en løsning.

Innvendig etterisolering av mur yttervegger har vært ansett som et risikabelt tiltak som nærmest har blitt frarådet. Men for å oppgradere eldre murvegger der man ønsker å bevare fasadene av estetisk eller kulturhistoriske hensyn, er isolering fra innsiden den eneste løsningen. Hvis de riktige forutsetningene er på plass, kan innvendig etterisolering av murbygninger gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Les mer..

15.08.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

26.06.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer:

11.05.2017

 

Hvor mye koster en tetthetskontroll ?

Dette er et spørsmål vi av og til får. Og svaret er : Det kommer alt an på hva kontrollen innebærer. Les mer:

16.02.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Egenprodusert solenergi på avd. Fosen.

September 2015 ble et «småskala» PV solenergianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Stadsbygd, Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter og leverer timevis 220V overskuddskraft til nett. Her kan vi løpende følge med anleggets operative drift, produksjon av energi, effekt, foruten kvaliteten på spenning og frekvens . Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med fornybar solenergi.

16.01.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

 


(Foto Ringeriks-Kraft Nett AS)


Om smarte strøm-målere, såkalte "AMS"


Smarte strømmålere, såkalt AMS skal etter planen være installert i alle norske hjem innen 1. januar 2019. Hva er så en AMS-måler og hvilken nytte har vi av denne? Hensikten med AMS-målere er å gi strømleverandøren bedre informasjon om ditt forbruk av elektrisk kraft og kan dermed «skreddersy» avtaler slik at de passer bedre til ulike kundegrupper. Samtidig får du selv en grei oversikt over forbruket ditt fra time til time ved å lese fra graf eller tabell.

Smarte strømmålere skal også legge til rette for at såkalte «plusskunder» med eget sol-, vind- eller vannkraftanlegg kan mate sitt periodevise overskudd inn på nettet slik at det lokale nettselskapet kan kjøpe kraften.

Ifølge NVE kan det ligge en vesentlig effektiviseringsgevinst i automatisert styring av varmtvannsberedere, varmekabler og ladning av elektriske biler.

Intensjonen er bedre informasjon om strømforbruket skal legge til rette for mer effektiv drift og utvikling av strømnettet.  Dermed kan man redusere behovet for å utbygge nett gjennom reduksjon av forbrukstopper i nettet og dermed spare kundene for kostnader gjennom nettleia.

Elhub

«Framtidas teknologi» tas i bruk når Energi-Norge nå moderniseres. En helt ny IT-løsning utvikles for å håndtere all datatrafikken i forbindelse med de nye AMS-målerne, en såkalt «Elhub» på oppdrag fra Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE).

Personvern

Informasjonen fra AMS –målerne skal som det heter «brukes til å gjøre strømforsyningen sikrere og rimeligere for forbrukeren». Elhub oppstår som et resultat av at det vil innhentes mer detaljert informasjon om normenns strømforbruk i framtida. Denne informasjonen gir også anledning til å lagre personopplysninger eller en «profil» på hver enkelt av oss. Det er ingen tvil om at det også vil oppstå sårbarhet ved f.eks datainnbrudd.

Datatilsynet uttaler at løpende registrering og lagring av den enkelte husstands strømforbruk medfører en ikke ubetydelig trussel mot personvernet, og er kritisk til hvorvidt man trenger målerdata på individnivå for å kunne effektivisere driften av nettet.

Fordeler

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte.

AMS målere og modernisert strømavlesning gir også andre fordeler for hver husholdning. Skal du installere solenergi vil du kunne levere eventuelt overskudd av egen produksjon ut til nettet og faktisk få noe betalt for dette via en såkalt «plusskundeavtale» med nettselskapet ditt. Dette måles og avleses i et AMS måler

 


Levert av